JCI VAASA

På svenska

Vad är JCI?

Junior Chamber International (JCI) är en internationell, ideell, medlemskapsorganisation bestående av 200 000 unga aktiva mellan 18 och 40 år. Det finns över 5000 lokala organisationer i mer än 100 länder runtom i världen som alla har en mission: JCI ska erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa positiv förändring.

Vad får man som medlem? Globala utbyten, personlig utveckling och samhällsprojekt. JCI erbjuder ett omfattande globalt nätverk av affärskontakter och vänner. Som medlem i Vasa Juniorhandelskammare är du välkommen på JCI-aktiviter i hela världen. Årligen arrangeras en mängd nationella och internationella kongresser, workshops, föreläsningar, seminarier, utbildningar. JCI är religiöst och politiskt obunden, och får människor att växa och bli bättre, eller ”Be Better” som är vår utgångspunkt inom JCI.  Vi utgår ifrån att allt är möjligt och att man alltid kan bli bättre. Det är med den inställningen JCI har lyckats etablera sig så starkt världen över.

JCI i Finland och Vasa

Finlands Juniorhandelskamrar rf är en del av den internationella takorganisationen JCI. I Finland finns ca 5 000 medlemmar i över 70 lokala kamrar. Landet är geografiskt indelat i fyra regioner (A, B, C och D). Vasa Juniorhandelskammare är en av nitton kamrar i region C, som omfattar området från Karleby i norr till Jyväskylä i öst och Raumo i söder. Vi har för tillfället 15 ordinarie medlemmar och växer kraftigt hela tiden. Vi ordnar regelbundet bl.a. utbildningar, företagsbesök och projekt och varannan fredag utbyter vi idéer över lunch. Organisationen är officiellt tvåspråkig och en stor del av den interna kommunikationen sker på engelska, beroende av att vi även har internationella medlemmar.

JCI erbjuder personlig utveckling och ledarskapsutbildning för unga mellan 18 och 40 år. Hos oss får du färdigheterna som tar dig till nästa nivå. Vi driver projekt med en positiv inverkan på samhället, både lokalt och globalt. Projekten utvecklar samhället såväl som medlemmarna som driver dem. Intresserad av att bli en del av vårt glada, framåtsträvande gäng? Kontakta oss och kom med till ett evenemang! Kontaktuppgifter finns här. Du kan också skicka e-post på info@jcvaasa.fi.