JCI VAASA

Projektit

Oppia tiimityöskentelystä, projektijohtamisesta ja näkyvyyttä nuorkauppakamaritoiminnalle

Nuorkauppakamareilla on lukuisia projekteja, joita toteutetaan niin paikallisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Vaasan nuorkauppakamari toteuttaa useita projekteja säännöllisesti, joista näkyvimpiä on marras-, joulukuussa toteutettava Joulupuu-keräys. Projektit ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia tai jäsentensä kehittymistä ja kouluttautumista tukevia. Kansallisista projekteista merkittävimpiä ovat julkiset kilpailut, kuten:

Vaasan Nuorkauppakamarin jäsenet voivat kamarin sisällä esittää toteutettavaksi useita erilaisia itseään kiinnostavia projekteja. Mikäli projekti katsotaan toteuttamiskelpoiseksi, kamari antaa projektille jäsenistön tuen ja resursseja toteuttamiseen. Projekteihin haetaan kamarin sisältä aina projektipäällikkö ja -ryhmä sekä hallituksesta vastuullinen henkilä. Kamarin jokaisella jäsenellä on mahdollisuus lähteä mukaan itseä kiinnostaviin projekteihin.

 

 
Erilaisiin projekteihin osallistuminen ja niiden johtaminen on yksi arvokkaimmista kehittymis- ja kouluttautumismuodoista. Toteuttamalla kunnianhimoisia projekteja harrastustoiminnan puitteissa, jäsenet oppivat arvokkaita taitoja työelämän haasteita varten, oppivat toimimaan erilaisissa tiimeissä ja tehtävissä, johtamaan ja organisoimaan, tulevat tutuiksi elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa sekä tekevät positiivista JC-julkisuutta. Projekteissa tiivistyykin Nuorkauppakamarin kansainvälinen motto:
LEARNING BY DOING!