Rekisteriseloste

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Johtajuusakatemia 2021 – Suomen Nuorkauppakamari ry
Rekisterinpitäjä: Vaasan Nuorkauppakamari ry
Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Suostumus
Rekisteröidyt ja henkilötiedot: Johtajuusakatemia 2021 osallistujat.

Osallistujista tallennetaan kaikki ilmoittautumisajan tiedot, jotka hän on syöttänyt rekisteröitymisen yhteydessä (katso rekisteröintilomake).

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot: Kokouksen Internet-sivulla julkaistaan siihen suostumuksensa antaneiden osallistujien nimet, nuorkauppakamari ja jäsenstatus.

Kaikkien osallistujien tietoja tallennetaan Lyyti-järjestelmään, annetaan järjestäjätiimille. Lisäksi nimi- ja ruokavaliotiedot luovutetaan tarvittavissa määrin gaala-illallisen järjestävälle taholle.

Tietojen poistamisen määräajat: Osallistujalistaa säilytetään seuraavan vuoden johtajuusakatemiaan asti raportointia varten. Tiedot poistetaan välittömästi tämän jälkeen.

Laskutus- ja maksutiedot säilytetään viranomaisten ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vaaditun määräajan puitteissa.

Tietojen suojaus: Tietoja säilytetään kokousta varten perustetulla Lyyti-tilillä, johon on pääsy Johtajuusakatemia 2021 -kokouksen kokoustoimisto- ja talousvastaavilla. Lyyti-järjestelmässä kerättyihin tietoihin on pääsy rajatusti muulla kokoustiimillä online-raporttien kautta.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista tiedoistaan. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa käsittelyn.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa käsittelyyn liittyvistä asioista Tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta Johtajuusakatemia 2021 -kokoukseen osallistuminen edellyttää tietojen antamista.