JCI VAASA

Termit ja lyhenteet

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK)

Finlands Juniorhandelskamrar rf (FJHK)

 

JC tai jiicee

Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen eli nuorkauppakamarilainen. Kaikkia kamareiden enintään 40-vuotiaita nuorkauppakamarilaisia voidaan kutsua jiiceeksi, riippumatta siitä ovatko he mahdollisesti jossain virassa tai tehtävässä.

 

Senaattori

Senaattori on ansioitunut yli 40-vuotias entinen JC, kamarin, kansainvälisen ja kansallisen senaatin, kansallisen ja kansainvälisen järjestön ainaisjäsen. Kamarissa hänellä on samat oikeudet kuin jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta kamarille. Senaattorin arvon myöntää hakemuksesta maailmanpresidentti (WP).

Vaasan Nuorkauppakamarissa on 19 senaattoria.

 

Kamarin kunniajäsen

Kunniajäsen on yhdistyksen ainaisjäsen ja käytännössä hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta ja hänen toimintansa on rajoitettu kamaritasolle. Yhdistyksen vuosikokous nimittää kunniajäsenen, jonka tulee olla merkittävästi kamarin toimintaan vaikuttanut henkilö, jo 40 vuotta täyttänyt henkilö.

Vaasan Nuorkauppakamarissa on kuusi kunniajäsentä.

 

Tehtävälyhenteet kamaritasolla

PRES President – Puheenjohtaja

DP Deputy President – Valmistautuva puheenjohtaja (ts. varapuheenjohtaja)

IPP Immediate Past President – Edellinen puheenjohtaja

COM Community – Yhteiskuntalohko/projektit

IND Individual – Yksilölohko, koulutus

LOM Local Organisation Member – Yhdistyslohko, tapahtumat

INT International – Kansainvälisten asioiden lohko

SECY Secretary – Sihteeri

TREAS Treasurer – Rahastonhoitaja, Tervaporvareilla on rahavarastonhoitaja

LIO Local Information Officer – Tiedottaja

BUS Business – Liikesuhdetoiminta

MC Master of Ceremonies – Seremoniamestari

 

 

Alueelliset virat ja termit

VP Vice President – Aluejohtaja, kansallisen hallituksen jäsen

RIO Regional Information Officer – Alueviestintäpäällikkö, aluetiedottaja

RC Regional Coordinator – Aluekoordinaattori (Aluejohtajan varahenkilö)

RS Regional Secretary – Aluesihteeri

R-BUS Regional Business Manager – Aluemyyntipäällikkö

R-INT Regional officer of international affairs – Aluekansainvälisyyspäällikkö

 

Kansalliset virat ja termit

NP National President – Kansallinen puheenjohtaja

NPP National Past President – Edellinen kansallinen puheenjohtaja

DP Deputy President – Varapuheenjohtaja, valmistautuva kansallisinen pj

VP Vice President – Aluejohtaja (4 kpl: A, B, C ja D)

EVP Executive Vice President – Kehitysjohtaja

CD Communications Director – Viestintäjohtaja

NIO National Information Officer – Tiedottaja

GLC General Legal Councel – Lainopillinen neuvonantaja

NT National Treasurer – Talousjohtaja

TD Training Director – Koulutusjohtaja

CEA Chief Executive Assistant – Johdon assistentti

NPL National Project Leader – Kansallinen projektipäällikkö

 

Kansainväliset virat ja termit

WP JCI President – Maailmanpresidentti

JCI Junior Chamber International – Nuorkauppakamarien kattojärjestö

EC European Conference – Eurooppakokous

WC World Congress – Maailmankokous

COC Conference Organizing Committee – Kokousjärjestäjä

 

Muita yleisiä lyhenteitä

pj-kokous – Puheenjohtajakokous

GA – General assembly, yleiskokous

KL Keskusliitto