JCI VAASA

Vaasan Nuorkauppakamari

Vaasan Nuorkauppakamari ry on vuonna 1960 perustettu koulutus- ja oppimisjärjestö aktiivisille nuorille. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Jäsenistömme muodostuu yhdistyksen varsinaisista jäsenistä, jäsenyyttä hakevista koejäsenistä, yli 40-vuotiaista elinikäisen jäsenyyden ansainneista senaattoreista sekä kunniajäsenistä. Vaasan Nuorkauppakamarilla on 21 varsinaista jäsentä, 2 koejäsentä, 16 senaattoria ja 6 kunniajäsentä (tilanne 1/2019).

KEITÄ OLEMME?

Nuorkauppakamari on kansainvälinen alle 40-vuotiaiden jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto.

Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. Yhteistä kamareiden jäsenistölle on halu aktiiviseen henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä verkostoitumiseen. Reilu puolet jäsenistöstä toimii johtavassa asemassa tai yrittäjinä. Pääsyvaatimuksena on alle 40 vuoden ikä ja aktiivinen mielenlaatu, halu kehittää itseään ja vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti.

Nuorkauppakamarilaiset muodostavat Suomessa noin 5 000 ja kansainvälisesti yli 170 000 nuorkauppakamarilaisen verkoston. Paikallisia kamareita yht. 71 ympäri Suomen. Vaasassa olemme aktiivinen yhdistys, jolla on kasvava jäsenmäärä. Olemme perinteikäs kamari,yksi Suomen vanhimmista.

Vuonna 2020 vietämme juhlavuotta: Vaasan Nuorkauppakamari viettää 60 vuotisjuhlaa. Vaasan Nuorkauppakamari on perustettu  1960.

TOIMINTAMME:

Nuokauppakamarijärjestö tarjoaa jäsenilleen koulutusta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Koulutusten sisällöt vaihtelevat markkinoinnista, esiitymistaidonkoulutuksesta, ryhmätyömenetelmistä, johtamisesta, viestinnästä ja projekteista moniin muihin aiheisiin. Vaasan Nuorkauppakamari panostaa erityisesti kansainvälisyyteen ja toimintaan monikulttuurisen bisneksen edistämiseksi.

Nuorkauppakamarit pyrkivät toiminnallaan edistämään yhteiskuntavastuullista toimintaa. Paikalliset kamarit tekevät laajaa paikallista yhteistyötä sekä käynnistävät ja tekevät erilaisia projekteja joko omalle jäsenistölleen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarkoituksessa. Esimerkkinä Vaasassa järjestetyistä projekteista on perinteikäs Joulupuukeräys.

Vaasan kamari on aktiivinen toimija C-alueella. Osallistumme myös alueellisiin ja kansallisiin tapahtumiin sekä järjestämme itse C-alueelle avoimia tapahtumia ja koulutuksia.